Etiketlənmiş məqalələrə baxılır 'DNS'

 Nameserver and DNS-records

There are two ways of managing your domain nameservers/DNS-records at FlokiNET: 1) Using our DNS...