צפייה במאמרים שסומנו 'login'

 Enable ssh root login

Most preinstalled OSes forbid ssh login as user root for security reason.You can switch to user...